5 Comments

  1. bạn cho mình hỏi khi đánh số trang thì kiểu chữ và font chữ dùng để đánh số trang không thể thay đổi được, font và cỡ chữ khi đánh số trang vẫn như mặc định ban đầu

    Reply
  2. tại sao mình cũng đánh số trang như thế mà lại không chuyển trang được nhỉ? toàn trang 1, không lên trang 2,3,4,5…

    Reply

Post Comment