28 Comments

  1. Thằng ad bị sản cây Mauser Legend mà tên súng là D.E, Jack Hammer Halloween mà là Jack Hammer thường, theo mình chỉ là skin kho đồ và cửa hàng thôi. Ai không tin cứ nhìn kĩ.

    Reply

Post Comment