9 Comments

  1. sim vina này là gói STUDENT của học sinh, sinh viên nên có gói cước 3G có sẵn trong sin rồi . …. kiểm tra như trên nó không ra đâu

    Reply
  2. sim vina này là gói STUDENT của học sinh, sinh viên nên có gói cước 3G có sẵn trong sin rồi . …. kiểm tra như trên nó không ra đâu

    Reply

Post Comment