Review

Hướng dẫn tắt mở công cụ thước đo (ruler) trong photoshop

Rate this postHướng dẫn tắt mở công cụ thước đo cơ bản trong photoshop.
Tắt mở công cụ thước đo ruler trong photoshop với phím :
ctr + R và ctr + ;

Tag: bật ruler trong photoshop, photoshop, thước đo, phím tắt, công cụ, cơ bản

Xem thêm: http://blogtinhoc.org/category/review

Nguồn: http://blogtinhoc.org

4 Comments

Post Comment