Review

Tính khấu hao tài sản cố định trong Excel – Hàm DDB

Rate this postCách dùng hàm DDB trong Excel để tính giá trị khấu hao của một tài khoản cho một thời hạn nhất định bằng cách dùng phương pháp kế toán giảm gấp đôi. Tính khấu hao tài sản cố định trong Excel – Hàm DDB
– Cú pháp: =DDB(Cost, Salvage, Life, Period, Factor)
Giải thích:
+ Cost: Nguyên giá tài sản cố định
+ Salvage: Giá trị còn lại của tài sản đến thời điểm tính khấu hao
+ Life: Thời hạn sử dụng tài sản
+ Period: Thời kỳ tính chi phí khấu hao.
+ Factor: là kiểm soát tỷ suất tính chi phí khấu hao, bỏ đối số này thì excel mặc định là 2
– Hai mục Life và Period phải được tính cùng thời điểm chẳng hạn: ngày, tháng, năm

Tag: bảng tính khấu hao tài sản cố định bằng excel, Microsoft Excel (Software), phương pháp kế toán giảm gấp đôi, Tính khấu hao tài sản, khấu hao tài sản cố định, Hàm DDB, Tính khấu hao tài sản cố định, Excel, DDB, Asset, Depreciation (Literature Subject), Fixed Asset

Xem thêm: http://blogtinhoc.org/category/review

Nguồn: http://blogtinhoc.org

One Comment

  1. Anh ơi, theo em thì số factor cho Tài sản có TGSD 3-4 năm: 1.5. còn 5-6 năm:2. trên 6 năm là 2.5 ạ. Nhưng anh làm là thời gian sử dụng 4 năm nhưng vẫn để 200%. Anh giải thích hộ em nhé. Cảm ơn anh rất nhiều vì bài giảng rất bổ ích.

    Reply

Post Comment